Во рамките на третиот Меѓународен Фестивал со натпреварувачки карактер на млади музичари „Сергеј Михајлов“ 2022, професор д-р Елена Дикова ќе одржи семинар по пијано. Сите заинтересирани учесници можат да се пријават на следната email адреса: competition.sergejmihajlov@gmail.com или на телефон 078/474-050.