ЗДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И НАУКА „УМЕТНОСТ ЗА СИТЕ ШТИП“

ул. Вељко Влаховиќ број 6/3 Штип

Тел. +389 78 424 980

          +389 72 303 522

E-mail: zdruzenieumetnostzasite@gmail.com; competition.sergejmihajlov@gmail.com