04.05.2022 – СРЕДА

ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип

ТЕОРЕТСКИ ДИСЦИПЛИНИ

ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. СОЛФЕЖ СО ТЕОРИЈА НА МУЗИКА (09:00 часот) приземје (сала и кабинет бр.7)
  • Прва А и А/1 категорија
  • Прва Б и Б/1 категорија
 2. СОЛФЕЖ (11.00 часот) приземје (сала и кабинет бр.7)
  • Прва В категорија
  • Прва Г категорија
 3. ТЕОРИЈА НА МУЗИКА (09:00 часот) училници бр. 18, 19 и 21 (Кат II)
  • Прва А , A/1 и А/2 категорија
  • Прва Б и Б/1 категорија
 4. ТЕОРИЈА НА МУЗИКА (10:00 часот) училници бр. 18, 19 и 21 (Кат II)
  • Прва В категорија
  • Прва Г категорија

05.05.2022 – ЧЕТВРТОК

ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип

ТЕОРЕТСКИ ДИСЦИПЛИНИ

СРЕДНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. ТЕОРИЈА НА МУЗИКА (09:00 часот) Кат II (училница бр. 18)
  • Втора А категорија (прва година)
 2. СОЛФЕЖ (12:00 часот) Кат I (училница бр. 8б)
  • Втора А категорија (прва година)
  • Втора Б категорија (втора година)
  • Втора В категорија (трета година)
  • Втора Г категорија (четврта година)
 3. ИСТОРИЈА НА МУЗИКА (09:00 часот) Кат II (училница бр.19)
  • Втора А категорија (втора година)
  • Втора Б категорија (трета година)
  • Втора В категорија (четврта година)
 4. ХАРМОНИЈА (10:30 часот) Кат II (училници бр. 18 и 19)
  • Втора А категорија (втора година)
  • Втора Б категорија (трета година)
  • Втора В категорија (четврта година)
 5. КОНТРАПУНКТ (12:30 часот) Кат II (училницa бр. 21)
  • Втора А категорија (трета година)
  • Втора Б категорија (четврта година)

06.05.2022 – ПЕТОК- СЛОБОДЕН ДЕН

07.05.2022 – САБОТА

Сала на ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип

Семинар по пијано на проф. Елена Дикова (Софија, Р. Бугарија)

Семинарот започнува од 10:00 часот.

08.05.2022 – НЕДЕЛА

Сала на ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип

Семинар по пијано на проф. Елена Дикова (Софија, Р. Бугарија)

Семинарот започнува од 10:00 часот.

09.05.2022 – ПОНЕДЕЛНИК

ПИЈАНО – сите категорииСала- УГД – Музичка академија- Штип

09:00- 18:00 часот

ЛИМЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИСала на ДМУЦ Сергеј Михајлов – Штип,

11:00 – 13:30 часот

10.05.2022 – ВТОРНИК

ПИЈАНО – сите категорииСала на УГД – Музичка академија Штип,

09:00 – 16:00 часот

ДРВЕНИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ и СОЛО ПЕЕЊЕ- Сала- БЕЗИСТЕН – Штип,

09:00 – 17:30 часот

ЖИЧЕНИ ИНСТРУМЕНТИСала- ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ – Штип,

09:00 – 16:30 часот

ТРАДИЦИСКИ ИНСТРУМЕНТИСала- ДОМ НА МЛАДИ – Штип,

11:00 – 12:30 часот

11.05.2022 – СРЕДА

КЛАСИЧНИ УДИРАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ– Сала- Дом на млади – Штип,

10:00 – 11:00 часот

ПОП и ЏЕЗ и СЕТ ТАПАНИСала- ДОМ НА МЛАДИ – Штип,

11:00 – 12:00 часот– ТОНСКА ПРОБА

12:00 – 13:30 часот– НАТПРЕВАРУВАЊЕ

12.05.2022 – ЧЕТВРТОК

ХАРМОНИКИСала- ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ – Штип,

11:00- 14:30 часот

13.05.2022 – ПЕТОК

ЗАВРШЕН КОНЦЕРТ– ИЗБОР НА GRAND PRIX

Сала БЕЗИСТЕН– Штип

Тонска проба- почеток во 10:30 часот

Почеток 12:00 часот