Резултати од Шестиот натпреварувачки ден- Четврток- 12.5.2022, Хармоника

Почитувани, денес стекнатите знаења ги покажаа учесниците кои се натпреваруваа во дисциплината Хармоника

Ви ги претставуваме постигнатите резултати:

Преткатегорија Хармоника

бр. Име и презиме Категории Добромир Митев Срница Радуловиќ Тони Лазаров Бодови  Награда  
1 Срба Марковиќ  Преткатегорија 94 / 94 94,00 Прва Награда
2 Исидора Ангелов  Преткатегорија 90 / 90 90,00 Прва Награда
3 Давид Атанасов  Преткатегорија 88 88 87 87,67 Втора награда

Прва А Хармоника

бр. Име и презиме Категории Добромир Митев Срница Радуловиќ Тони Лазаров Бодови  Награда  
1 Драган Костадинов  Прва А 94 94 / 94,00 Прва Награда
2 Вероника Апостолова  Прва А 92 92 92 92,00 Прва Награда
3 Александър Любомиров  Прва А / 90 90 90,00 Прва Награда
4 Душан Јовиќ  Прва А 73 / 73 73,00 Трета награда
5 Георгиј Коцев  Прва А 70 70 72 70,67 Трета награда
6 Алекс Тодоровски  Прва А 80 80 82 80,67 Втора награда
7 Николај Златков Прва А 80 80 80 80,00 Втора награда

Прва Б Хармоника

бр. Име и презиме Категории Добромир Митев Срница Радуловиќ Тони Лазаров Бодови  Награда  
1 Давор Василков  Прва Б 75 75 76 75,33 Трета награда
2 Новак Ѓорѓевиќ  Прва Б 85 / 86 85,50 Втора награда
3 Емилија Ѓорѓевиќ  Прва Б 79 / 79 79,00 Трета награда
4 Александар Јанев  Прва Б 70 70 71 70,33 Трета награда
5 Климент Ѓорѓиевски  Прва Б 71 72 72 71,67 Трета награда

Втора А Хармоника

бр. Име и презиме Категории Добромир Митев Срница Радуловиќ Тони Лазаров Бодови  Награда  
1 Христијан Митковски  Втора А 97 96 / 96,50 Прва Награда
2 Јован Терзиев  Втора А 72 72 73 72,33 Трета награда
3 Иван Митров  Втора А / / / 0,00 Не настапил
4 Ване Митев Втора А 76 76 77 76,33 Трета награда

Втора Б Хармоника

бр. Име и презиме Категории Добромир Митев Срница Радуловиќ Тони Лазаров Бодови  Награда  
1 Никола Данилов  Втора Б 94 94 / 94,00 Прва Награда
2 Димитър Рогачев  Втора Б / 96 96 96,00 Прва Награда
3 Филип Тонев  Втора Б 82 82 83 82,33 Втора награда

Leave a Reply