You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

u003ch1 style=u0022text-align: center;u0022u003eu003cstrongu003eЗА НАСu003c/strongu003eu003c/h1u003enu003cpu003eИмајќи го во предвид фактот дека музиката не познава граници, потребата трудот и  уметноста да се претстави на интернационално ниво, желбата  да се воспостават трајни релации и соработки на повисоко глобално ниво, во 2020 год. во Штип за прв пат се организира и реализира Меѓународниот фестивал со натпреварувачки карактер „СЕРГЕЈ МИХАЈЛОВ“ ШТИП.u003c/pu003enu003cpu003eЕдинствен заеднички мотив на сите учесници, натпреварувачи, наставници и ментори на овој меѓународен фестивал со натпреварувачки карактер е да ја презентираат и афирмираат  уметноста, својата долгогодишна работа и талент, притоа и да воспостават меѓународна соработка со други институции и соработници. Настапите на овој фестивал се организирани на општинско, училишно и државно ниво и истите се следени од членови на меѓународно стручно жири и многубројна публика од родители, наставници и ученици, сите заедно љубители на музиката.u003c/pu003enu003cpu003eФактот дека најголемиот дел од веќе постоечките натпревари и фестивали, како на државно така и на меѓународно ниво се од областа на класичната музика ја наметна идејата за организирање на еден ваков меѓународен фестивал со натпреварувачки карактер, но, за сите видови на инструменти, музички групи и разновидни дисциплини од повеќе гранки на музиката како што се:u003c/pu003enu003culu003enu003cliu003eКЛАСИЧНА МУЗИКА (сите инструменти)u003c/liu003enu003cliu003eПОП И ЏЕЗ (сите инструменти, вокали, вокални групи)u003c/liu003enu003cliu003eТРАДИЦИСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АНСАМБЛИu003c/liu003enu003cliu003eТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИu003c/liu003enu003c/ulu003enu003cpu003eЗа прв пат како организатори на овој Меѓународен фестивал со натпеварувачки карактер „Сергеј Михајлов“ Штип ја инкорпориравме дисциплината ПОП и ЏЕЗ и ТРАДИЦИСКИ ИНСТРУМЕНТИ И СОСТАВИ, со можност изведувачите на поп, џез, светската музика, како и народната и традиционалната музика да настапат, да се натпреваруваат и презентираат пред  голем број на други изведувачи и уметници и на меѓународно ниво.u003c/pu003enu003cpu003eФестивалот прерасна во традиционален, се одржува секоја година во месец мај во Штип, на неколку локации и постоечки сали, како и во истоименото училиште ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип и истиот е во организација на Здружението за култура, уметност и наука УМЕТНОСТ ЗА СИТЕ Штип, во директна соработка со ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип.u003c/pu003enu003cpu003eПрвиот меѓународен фестивал се одржа во 2020год, во периодот од 16 до 20 НОЕМВРИ, во исклучително тешки услови, во период на пандемија од Ковид – 19 но, и покрај тоа истиот беше посетен од 275 учесници и 35 домашни и меѓународни членови на жири комисија. Целиот фестивал поради здраствените мерки заврши со ОНЛАЈН концерт на учесниците кои се здобија со специјални награди. Истиот  фестивал беше поддржан од Министерство за култура на Република Северна Македонија.u003c/pu003enu003cpu003eВториот фестивал се одржа во 2021год. во периодот од 10 до 14 мај и на истиот, бројот на учесници и заинтересирани, како и бројот на посетители беше двојно поголем (500 учесници од  од 9 земји) од првиот фестивал во 2020год. Фестивалот заврши на 14 мај со ГАЛА КОНЦЕРТ во Центарот за култура „Ацо Шопов“ во Штип на кој организацискиот одбор одбираше ГРАНД ПРИ на фестивалот во секоја дисциплина.u003c/pu003enu003cpu003eЕдинствена цел и визија на овој Меѓународен фестивал со натпреварувачки карактер „Сергеј Михајлов“ Штип е промоција на млади музичари и таленти како од нашата земја така и од странство, промоција и соработка со членови на жири комисија од целиот свет, соработка со музички установи и  асоцијации на светски музички фестивали. Учесниците и натпреварувачите на овој фестивал со меѓународен и натпреварувачки карактер „Сергеј Михајлов“ Штип индиректно ќе можат да се запознаат со начинот на работа на голем број на ментори, професори и наставници од целиот свет, како и со нивната култура и образование.u003c/pu003enu003cpu003eСо нашето мото  „НОВ ПОГЛЕД НА НАТПРЕВАРИТЕ е ИДНИНАТА НА НАТПРЕВАРИТЕ“ се надеваме дека овој Меѓународен фестивал со натпреварувачки карактер „Сергеј Михајлов“ Штип ќе постои и секоја година уште поуспешно ќе се реализира и ќе зближува голем број на уметници, ученици, наставници и ментори од целиот свет.u003c/pu003enu003cp style=u0022text-align: right;u0022u003eОд организаторитеu003c/pu003enu003cp style=u0022text-align: right;u0022u003eна Меѓународен фестивал со натпреварувачки карактерu003c/pu003enu003cp style=u0022text-align: right;u0022u003e„Сергеј Михајлов“ Штипu003c/pu003en