Резултати од вториот натпреварувачки ден- Теоретски дисциплини- Средно музичко образование

Почитувани, денес стекнатите знаења во областа на теоретските дисциплини ги претставија кандидатите од Средното музичко образование, натпреварувајќи се во следните теоретски дисциплини: Теорија на музика, Историја на музика со познавање музичка литература, Солфеж, Хармонија и Контрапункт.

Ви ги претставуваме постигнатите резултати:

Теорија на музика- СМУ

бр. Име и презиме Категориja Невенка Давкова Марија Митрева Митко Грков Бодови- Вкупно Награда
1

Нина Костадинова 

(I година СМУ)

Втора А 100 100 100 100,00 Прва Награда
2

Александра Анчовска 

(I година СМУ)

Втора А 100 100 100 100,00 Прва Награда
3

Мартина Пачоова 

(I година СМУ)

Втора А 97 97 97 97,00 Прва Награда
4

Климентина Бојаџиева 

(I година СМУ)

Втора А 100 100 100 100,00 Прва Награда
5

Емилија Ристевска 

(I година СМУ)

Втора А 88,5 88,5 88,5 88,50  Втора Награда

Солфеж- СМУ

бр. Име и презиме Категориja Митко Грков Невенка Давкова Марија Митрева Бодови- Вкупно Награда
1

Ивана Мазнејкова

(III година СМУ) 

Втора В / 100 100 100,00 Прва Награда
2

Иван Богатинов

(III година СМУ) 

Втора В / 97 97 97,00 Прва Награда

Историја на музика

бр. Име и презиме Категорија Емилија Савева Миладинова Габриела Ќосева  Невенка Давкова Вкупно Бодови  Награда  
1

Ема Манасиева 

(II година СМУ) 

Втора А / 100 100 100,00 Прва Награда
2

Тамара Трифунова 

(II година СМУ) 

Втора А / 100 100 100,00 Прва Награда
3

Викторија Захариева

(II година СМУ)  

Втора А / 78 78 78,00 Трета награда
4

Јована Цоневска

(II година СМУ) 

Втора А / 0 0 0,00 Не се јавила
5

Дијана Данилова 

(III година СМУ) 

Втора Б / 97 97 97,00 Прва Награда
6

Иван Тушевски

(III година СМУ)

Втора Б / 95,5 95,5 95,50 Прва Награда
7

Ивана Мазнејкова

(III година СМУ)

Втора Б / 100 100 100,00 Прва Награда

Хармонија I- Втора А

бр. Име и презиме Категорија Габриела Ќосева Валентина Величков Шаклева Гоце Гавриловски Вкупно Бодови  Награда  
1

Филип Велковски 

(II година СМУ)

Втора А 99 99 99 99,00 Прва Награда
2

Јана Јовиќ 

(II година СМУ)

Втора А 99 99 99 99,00 Прва Награда
3

Анастасија Ристовска 

(II година СМУ)

Втора А 100 100 100 100,00 Прва Награда
4

Ема Манасиева 

(II година СМУ)

Втора А 96 96 96 96,00 Прва Награда
5

Ина Иванова 

(II година СМУ)

Втора А 92 92 92 92,00 Прва Награда
6

Филип Костовски 

(II година СМУ)

Втора А 98 98 98 98,00 Прва Награда
7

Илија Делов 

(II година СМУ)

Втора А 98 98 98 98,00 Прва Награда
8

Пантелеј Стефанов 

(II година СМУ)

Втора А 95 95 95 95,00 Прва Награда

Хармонија II- Втора Б

бр. Име и презиме Категорија Габриела Ќосева Валентина Величков Шаклева Гоце Гавриловски Вкупно Бодови  Награда  
1

Јован Терзиев 

(III година СМУ)

Втора Б 0 0 0 0,00 Не се јавил
2

Ивана Мазнејкова 

(III година СМУ)

Втора Б 100 100 100 100,00 Прва Награда
3

Марио Немет 

(III година СМУ)

Втора Б 100 100 100 100,00 Прва Награда

Хармонија III- Втора В

бр. Име и презиме Категорија Габриела Ќосева Валентина Величков Шаклева Гоце Гавриловски Вкупно Бодови  Награда  
1

Григори Ангелов 

(IV година СМУ)

Втора В 100 100 100 100,00 Прва Награда
2

Дијана Арсова 

(IV година СМУ)

Втора В 98 98 98 98,00 Прва Награда
3

Ивана Мазнејкова 

(III година СМУ)

Втора В 100 100 100 100,00 Прва Награда

 Контрапункт- Втора А и Б

бр. Име и презиме Категорија Габриела Ќосева Валентина Величков Шаклева Гоце Гавриловски Бодови  Награда  
1

Ивана Мазнејкова 

(III година СМУ)

Втора А 100 100 100 100,00 Прва Награда
2

Дијана Арсова 

(IV година СМУ)

Втора Б 100 100 100 100,00 Прва Награда

Leave a Reply