Резултати од првиот натпреварувачки ден- Теоретски дисциплини- основно музичко образование

Почитувани родители, пријатели, соработници, денес стекнатите знаења во областа на теоретските дисциплини ги претставија кандидатите од Основното музичко образование, натпреварувајќи се во следните дисциплини: Солфеж со теорија на музика, Солфеж, Теорија на музика за основно музичко образование. Ви ги претставуваме постигнатите резултати:

Солфеж со теорија на музика- ОМУ

бр. Име и презиме Категориja Ана Цунева Душко Филев Влатко Жежов Бодови- Вкупно Награда
1 Христијан Гоцев (деветгодишно) Прва А 95 95 95 95,00 Прва Награда
2 Ана Димова (деветгодишно) Прва А 93 / 93 93,00 Прва Награда
3 Јован Филев (деветгодишно) Прва А / / 100 100,00 Прва Награда

Солфеж- ОМУ

бр. Име и презиме Категориja Ана Цунева Душко Филев Влатко Жежов Бодови- Вкупно Награда
1 Драган Костадинов (деветгодишно) Прва В 99 99 / 99,00 Прва Награда
2 Ева Караѓозова (деветгодишно) Прва В 93 93 / 93,00 Прва Награда
3 Ана Мазнејкова (деветгодишно) Прва В 100 100 100 100,00 Прва Награда
4 Сара Витанова (деветгодишно) Прва В 99 99 99 99,00 Прва Награда
5 Матеа Димова (деветгодишно) Прва Г / 100 100 100,00 Прва Награда

Теорија на музика- ОМУ

бр. Име и презиме Категориja Ана Цунева Душко Филев Влатко Жежов Бодови- Вкупно Награда
1 Ана Мазнејкова (деветгодишно) Прва А 100 100 100 100,00 Прва Награда
2 Сара Витанова (деветгодишно) Прва А 100 100 100 100,00 Прва Награда
3 Алексеј Ризов (шестгодишно) Прва А/1 96 96 96 96,00 Прва Награда
4 Ристе Стојановски (шестгодишно) Прва А/1 98 98 98 98,00 Прва Награда
5 Софија Атанасова (деветгодишно) Прва Б 99 99 99 99,00 Прва Награда
6 Константин Коцевски (деветгодишно) Прва Б 0 0 0 0,00 Не се јавил
7 Матеј Панев (шестгодишно) Прва Б/1 100 100 100 100,00 Прва Награда
8 Ивана Горгиевска (шестгодишно) Прва Б/1 100 100 100 100,00 Прва Награда
9 Елена Георгиевска (шестгодишно) Прва Б/1 100 100 100 100,00 Прва Награда
10 Петар Бургунџиев (деветгодишно) Прва В / 100 100 100,00 Прва Награда
11 Димитар Филев (деветгодишно) Прва В / 100 100 100,00 Прва Награда
12 Асан Џан Мустафов (деветгодишно) Прва В/1 90 90 90 90,00 Прва Награда
13 Александра Цветанова (шестгодишно) Прва В/1 100 100 100 100,00 Прва Награда
14 Матеа Димова (деветгодишно) Прва Г / 100 100 100,00 Прва Награда

Leave a Reply