Резултати од третиот натпреварувачки ден- Понеделник- 9.5.2022, Пијано и Лимени дувачки инструменти и состави

Почитувани, денес стекнатите знаења ги покажаа учесниците кои се натпреваруваа во дисциплините: Пијано (сите категории) и Лимени дувачки инструменти (Труба, Тромбон, Туба и Камерни состави).

Ви ги претставуваме постигнатите резултати:

Преткатегорија А Пијано

бр. Име и презиме Категорија Елена Дикова Ангеле Михајловски Ленче Мазнејкова Бодови  Награда  
1 Бојана Ушинова  Преткатегорија A 93 94 94 93,67 Прва Награда
2 Војдан Михајловски  Преткатегорија A 93 / 93 93,00 Прва Награда
3 Леона Пуздерлиска  Преткатегорија A 93 94 94 93,67 Прва Награда
4 Теодосија Крчаковска  Преткатегорија A 95 95 95 95,00 Прва Награда
5 Каролина Јакимова  Преткатегорија A 93 94 94 93,67 Прва Награда
6 Анастасија Димитровска Преткатегорија A 92 92 93 92,33 Прва Награда
7 Павел Јанев  Преткатегорија A 96 96 96 96,00 Прва Награда
8 Бобан Стаменков  Преткатегорија A 94 94 94 94,00 Прва Награда
9 Кирил Илиев  Преткатегорија A 97 97 97 97,00 Прва Награда
10 Нела Гегова  Преткатегорија A 95 95 95 95,00 Прва Награда
11 Пела Костов  Преткатегорија A 96 96 96 96,00 Прва Награда
12 Теодора Захариева  Преткатегорија A 97 97 97 97,00 Прва Награда
13 Хана Стаменков   Преткатегорија A 96 96 96 96,00 Прва Награда
14 Анастасија Хаџи Паунова  Преткатегорија A / / / / Не настапила
15 Констанца Младеновиќ  Преткатегорија A 93 93 93 93,00 Прва Награда
16 Григориј Колевски  Преткатегорија A 95 95 95 95,00 Прва Награда
17 Миа Тренчовска  Преткатегорија A 96 96 96 96,00 Прва Награда
18 Дамјан Николовски  Преткатегорија A 98 98 98 98,00 Прва Награда
19 Дариа Богеска  Преткатегорија A 97 97 97 97,00 Прва Награда
20 Бисера Секулоска Преткатегорија A 96 96 96 96,00 Прва Награда

Преткатегорија Б Пијано

бр. Име и презиме Категории Елена Дикова Ангеле Михајловски Ленче Мазнејкова Бодови  Награда  
1 Maкарија Иванова   Преткатегорија Б 100 100 100 100,00 Прва Награда
2 Ана Димова  Преткатегорија Б 95 95 95 95,00 Прва Награда
3 Анастасија Костова  Преткатегорија Б 90 90 90 90,00 Прва Награда
4 Бјанка Димов  Преткатегорија Б 83 84 83 83,33 Втора награда
5 Дафина Јакимовска  Преткатегорија Б 75 75 75 75,00 Трета награда
6 Јован Филев Преткатегорија Б 98 98 98 98,00 Прва Награда
7 Јован Цветанов  Преткатегорија Б 91 91 91 91,00 Прва Награда
8 Марко Јовановски  Преткатегорија Б 82 84 82 82,67 Втора награда
9 Матеа Шекеринова  Преткатегорија Б 81 84 81 82,00 Втора награда
10 Мелани Ѓоргиева  Преткатегорија Б / / / 0,00 Не настапила
11 Никита Георгијевски  Преткатегорија Б 90 90 90 90,00 Прва Награда
12 Стефан Ончев  Преткатегорија Б 97 98 97 97,33 Прва Награда
13 Благоја Стоев  Преткатегорија Б 85 85 85 85,00 Втора награда
14 Владимир Скендерски  Преткатегорија Б 77 78 78 77,67 Трета награда
15 Матеја Николова Преткатегорија Б 89 89 90 89,33 Втора награда
16 Тамара Ушинова  Преткатегорија Б 80 83 83 82,00 Втора награда
17 Весна Самоникова  Преткатегорија Б 93 93 93 93,00 Прва Награда
18 Јована Гркова  Преткатегорија Б 94 94 95 94,33 Прва Награда
19 Андреа Димитрова  Преткатегорија Б 83 85 85 84,33 Втора награда
20 Даниела Донева  Преткатегорија Б 78 78 78 78,00 Трета награда
21 Јована Зафирова  Преткатегорија Б 79 79 79 79,00 Трета награда
22 Кристина Ангелова Преткатегорија Б 86 86 86 86,00 Втора награда
23 Софија Ангелова  Преткатегорија Б 86 86 86 86,00 Втора награда
24 Надица Апостолова  Преткатегорија Б 83 84 83 83,33 Втора награда
25 Нина Костадинов  Преткатегорија Б / / / 0,00 Не настапила
26 Ања Милеска  Преткатегорија Б 83 83 83 83,00 Втора награда
27 Константин Милески  Преткатегорија Б 83 83 83 83,00 Втора награда

Преткатегорија А Дуо Пијано

бр. Име и презиме Категории Елена Дикова Ангеле Михајловски Ленче Мазнејкова Бодови  Награда  
1

Војдан Михајловски и Леона Пуздерлиска 

Преткатегорија A 97 97 99 97,67 Прва Награда
2 Димитрија Деспотов и Софија Патраклиска  Преткатегорија A 97 97 98 97,33 Прва Награда

Преткатегорија Б Дуо Пијано

бр. Име и презиме Категории Елена Дикова Ангеле Михајловски Ленче Мазнејкова Бодови  Награда  
1 Јана и Ѓорги Ганчеви   Преткатегорија Б 98 98 / 98,00 Прва Награда

Прва Б Категорија Пијано

бр. Име и презиме Категории Елена Дикова Ангеле Михајловски Ленче Мазнејкова Бодови  Награда  
1 Теодор Смиљков  Прва Б  / / / 0,00 Не настапила
2 Луна Милосова  Прва Б  90 89 91 90,00 Прва Награда
3 Ана Митева  Прва Б  73 73 73 73,00 Трета награда
4 Димитар Филев  Прва Б  85 80 85 83,33 Втора награда
5 Никола Илиев  Прва Б  93 92 92 92,33 Прва Награда
6 Борис Пилатов  Прва Б  92 93 92 92,33 Прва Награда
7 Златица Лазарова  Прва Б  100 100 100 100,00 Прва Награда
8 Зоран Тренчев  Прва Б  87 89 88 88,00 Втора награда

ТРУБА, ТРОМБОН, ТУБА И КАМЕРНА МУЗИКА

Прва  A Категорија ТРУБА

бр. Име и презиме Категории Димче Белчовски Васко Рошков  Трајче Поповски Бодови  Награда  
1 Виктор Дамјанов  Прва А 98 98 / 98,00 Прва Награда
2 Андреј Ставров  Прва А 95 96 96 95,67 Прва Награда
3 Виктор Витанов  Прва А 96 / 97 96,50 Прва Награда
4 Глигор Данов  Прва А 91 / 92 91,50 Прва Награда
5 Ненад Ристов  Прва А 88 89 87 88,00 Втора награда
6 Мартин Стојанов  Прва А 91 93 90 91,33 Прва Награда

Прва  Б Категорија ТРУБА

бр. Име и презиме Категории Димче Белчовски Васко Рошков  Трајче Поповски Бодови  Награда  
1 Martin Yordanov (online) Прва Б 95 95 95 95,00 Прва Награда
2 Стефан Кулевски  Прва Б 100 100 / 100,00 Прва Награда
3 Томе Стојановски  Прва Б / / / 0,00 Не настапил
4 Александар Тасев  Прва Б 94 / 94 94,00 Прва Награда
5 Димитар Станоев  Прва Б 94 95 90 93,00 Прва Награда

Втора А  категорија ТРОМБОН

бр. Име и презиме Категории Димче Белчовски Васко Рошков  Трајче Поповски Бодови  Награда  
1 Нишон Авиа  Втора  А / 98 98 98,00 Прва Награда
2 Сандра Дејановиќ  Втора  А 92 93 92 92,33 Прва Награда

Втора Б категорија ТРОМБОН

бр. Име и презиме Категории Димче Белчовски Васко Рошков  Трајче Поповски Бодови  Награда  
1 Никола Стојановски  Втора  Б / 100 100 100,00 Прва Награда
2 Алек Ѓорѓиев  Втора  Б 87 89 90 88,67 Втора награда

Втора А  категорија ТУБА

бр. Име и презиме Категории Димче Белчовски Васко Рошков  Трајче Поповски Бодови  Награда  
1 Бојан Костовски  Втора  А / 96 97 96,50 Прва Награда

Втора А  категорија КАМЕРНА МУЗИКА

бр. Име и презиме Категории Димче Белчовски Васко Рошков  Трајче Поповски Бодови  Награда  
1 Виктор Грижев и Алек Ѓорѓиев  Втора  А 92 94 93 93,00 Прва Награда

Leave a Reply