Резултати од првиот натпреварувачки ден- Теоретски дисциплини- основно музичко образование

Почитувани родители, пријатели, соработници, денес стекнатите знаења во областа на теоретските дисциплини ги претставија кандидатите од Основното музичко образование, натпреварувајќи се во следните дисциплини: Солфеж со теорија на музика, Солфеж,…

Continue ReadingРезултати од првиот натпреварувачки ден- Теоретски дисциплини- основно музичко образование