Резултати од вториот натпреварувачки ден- Теоретски дисциплини- Средно музичко образование

Почитувани, денес стекнатите знаења во областа на теоретските дисциплини ги претставија кандидатите од Средното музичко образование, натпреварувајќи се во следните теоретски дисциплини: Теорија на музика, Историја на музика со познавање…

Continue ReadingРезултати од вториот натпреварувачки ден- Теоретски дисциплини- Средно музичко образование

Резултати од првиот натпреварувачки ден- Теоретски дисциплини- основно музичко образование

Почитувани родители, пријатели, соработници, денес стекнатите знаења во областа на теоретските дисциплини ги претставија кандидатите од Основното музичко образование, натпреварувајќи се во следните дисциплини: Солфеж со теорија на музика, Солфеж,…

Continue ReadingРезултати од првиот натпреварувачки ден- Теоретски дисциплини- основно музичко образование