Резултати од петтиот натпреварувачки ден- Среда- 11.5.2022, Поп и Џез и Сет тапани и Класични удирачки инструменти и состави

Почитувани, денес стекнатите знаења ги покажаа учесниците кои се натпреваруваа во дисциплините: Поп и Џез и Сет тапани и Класични удирачки инструменти и состави

Ви ги претставуваме постигнатите резултати:

ПОП И ЏЕЗ

Прва А категорија СОЛИСТИ ПОП ПЕЕЊЕ

бр. Име и презиме Категорија Гоце Мицанов Никола Перевски Борче Кузмановски Бодови  Награда  
1 Сандра Дејановиќ  Прва А 90 90 90 90,00 Прва Награда

Втора А категорија СОЛИСТИ ПОП ПЕЕЊЕ

бр. Име и презиме Категорија Гоце Мицанов Никола Перевски Борче Кузмановски Бодови  Награда  
1 Леонтина Киранџиска  Втора А 90 90 90 90,00 Прва награда
2 Магдалена Јаковска  Втора А 95 95 95 95,00 Прва Награда

Втора А категорија WORLD MUSIC

бр. Име и презиме Категорија Гоце Мицанов Никола Перевски Борче Кузмановски Бодови  Награда  
1 Марио Петрушевски Втора А 90 92 91 91,00 Прва награда

Втора А категорија ПОП и ЏЕЗ АНСАМБЛИ

бр.

Име и презиме Категорија Гоце Мицанов Никола Перевски Борче Кузмановски Бодови  Награда  

1

Анастасија Самарџиева, Драган Несторов, Тодор Деспотов, Антонио Трајкоски  Втора А 95 97 95 95,67 Прва Награда
2 Гордан Стефанов, Ања Димитровска, Јована Цоневска, Ристе Дамбов Втора А 93 94 93 93,33

Прва Награда

3

SKY FOX BAND

Александар Ангелов, Ристе Дамбов, Давид Горгиев 

Втора А / / / 0,00 Не настапиле
4 The Lost Quartet

Иван Тушевски, Антонио Трајковски, Кевин Пецов, Тино Димитров

Втора А 92 95 92 93,00

Прва Награда

5 PERCUSSION ENSEMBLE – IN THE MOOD

Јована Цоневска, Давид Горгиев, Тино Димитров,Тодор Деспотов, Иван Стојанов, Ѓорѓи Бојаџиев

Втора А 92 95 92 93,00

Прва Награда

Преткатегорија СЕТ ТАПАНИ

бр. Име и презиме Категорија Гоце Мицанов Никола Перевски Борче Кузмановски Бодови  Награда  
1 Алексеј Симоновски  Преткатегорија 100 100 100 100,00 Прва Награда

Прва А категорија СЕТ ТАПАНИ

бр. Име и презиме Категорија Гоце Мицанов Никола Перевски Борче Кузмановски Бодови  Награда  
1 Ведран Петковски  Прва А 95 97 95 95,67 Прва Награда
2 Мерт Тепасс Прва А 99 100 99 99,33 Прва Награда

Втора А категорија СЕТ ТАПАНИ

бр. Име и презиме Категории Гоце Мицанов Никола Перевски Борче Кузмановски Бодови  Награда  
1 Тодор Деспотов  Втора А 95 95 95 95,00 Прва Награда

Прва А категорија Удирачки инструменти

бр. Име и презиме Категорија Мојца Седеу Филип Крстевски  Методија Мешковски Бодови  Награда  
1 Матеј Темелков  Прва А 100 / 100 100,00 Прва Награда

Прва Б категорија Удирачки инструменти

бр. Име и презиме Категорија Мојца Седеу Филип Крстевски  Методија Мешковски Бодови  Награда  
1 Филип Михајлов Прва Б 96 / 96 96,00 Прва Награда

Втора А  категорија Удирачки инструменти

бр. Име и презиме Категорија Мојца Седеу Филип Крстевски  Методија Мешковски Бодови  Награда  
1 Ѓорѓи Бојаџиев  Втора  А 98 / 98 98,00 Прва Награда

Втора Б  категорија Удирачки инструменти

бр. Име и презиме Категорија Мојца Седеу Филип Крстевски  Методија Мешковски Бодови  Награда  
1 Бојан Анакијевски  Втора  Б 100 100 / 100,00 Прва Награда

Трета А категорија Удирачки инструменти

бр. Име и презиме Категорија Мојца Седеу Филип Крстевски  Методија Мешковски Бодови  Награда  
1 Христијан Вендијоски  Трета А / 97 99 98,00 Прва Награда

Leave a Reply