Резултати од четвртиот натпреварувачки ден- Вторник- 10.5.2022, Пијано, Дрвени дувачки инструменти и состави, Соло Пеење, Жичени инструменти и состави и Традициски инструменти и состави

Почитувани, денес стекнатите знаења ги покажаа учесниците кои се натпреваруваа во дисциплините: Пијано и Дрвени дувачки инструменти и состави, Соло Пеење, Жичени инструменти и состави и Традициски инструменти и состави.

Ви ги претставуваме постигнатите резултати:

 

Прва А категорија Пијано

бр. Име и презиме Категорија Елена Дикова Ангеле Михајловски Ленче Мазнејкова Бодови  Награда  
1 Mert Dermenzdhiev  Прва А  99 99 99 99,00 Прва Награда
2 Блажен Јосев  Прва А  78 78 78 78,00 Трета награда
3 Јана Филипова  Прва А  95 95 95 95,00 Прва Награда
4 Миа Михаилов  Прва А  90 90 90 90,00 Прва Награда
5 Бодан Ќурчински  Прва А  83 83 83 83,00 Втора награда
6 Иван Атанасов  Прва А  87 87 87 87,00 Втора награда
7 Ана Мазнејкова  Прва А  100 100 / 100,00 Прва Награда
8 Јован Божинов  Прва А  83 83 83 83,00 Втора награда
9 Кристијан Шекеринов  Прва А  80 80 80 80,00 Втора награда
10 Леонид Сребренов  Прва А  75 75 75 75,00 Трета награда
11 Теодор Ефтимов  Прва А  75 75 76 75,33 Трета награда
12 Михаил Томев  Прва А  84 83 84 83,67 Втора награда
13 Огнен Благоевски  Прва А  85 85 85 85,00 Втора награда
14 Симон Михајлов  Прва А  92 92 92 92,00 Прва Награда
15 Теона Јанева  Прва А  75 75 75 75,00 Трета награда
16 Ана Спасова  Прва А  75 75 75 75,00 Трета награда
17 Мартин Колев  Прва А  95 95 95 95,00 Прва Награда
18 Стефан Делипетрев  Прва А  80 80 80 80,00 Втора награда
19 Александар Гавриловски  Прва А  90 91 90 90,33 Прва Награда
20 Теодор Прошев  Прва А  90 90 90 90,00 Прва Награда

Втора А Категорија Пијано Облигат и теоретски оддел

бр. Име и презиме Категории Елена Дикова Ангеле Михајловски Ленче Мазнејкова Бодови  Награда  
1 Викторија Захаријева

Втора A

Облигат и Теоретски

80 80 80 80,00 Втора награда
 

Втора Б Категорија Пијано Облигат и теоретски оддел

бр. Име и презиме Категории Елена Дикова Ангеле Михајловски Ленче Мазнејкова Бодови  Награда  
1 Ристе Дамбов 

Втора Б

Облигат и Теоретски

88 88 88 88,00 Втора награда

Втора А Категорија (Инструментален оддел) Пијано

бр. Име и презиме Категорија Елена Дикова Ангеле Михајловски Ленче Мазнејкова Бодови  Награда  
1 Ева Арсова  Втора A  92 92 92 92,00 Прва Награда
2 Пантелеј Стефанов   Втора A  94 94 94 94,00 Прва Награда
3 Мартина Пачоова  Втора A  93 93 93 93,00 Прва Награда
4 Ивана Мазнејкова  Втора A  100 100 / 100,00 Прва Награда
5 Петар Трајанов  Втора A  78 78 78 78,00 Трета награда
 

Втора Б Категорија (Инструментален оддел) Пијано

бр. Име и презиме Категорија Елена Дикова Ангеле Михајловски Ленче Мазнејкова Бодови  Награда  
1 Denis Gemizhev  Втора Б 100 100 100 100,00 Прва Награда
2 Стефанија Коцева   Втора Б 95 95 95 95,00 Прва Награда
3 Ненад Симонов  Втора Б 91 94 91 92,00 Прва Награда
               

Втора А Категорија Дуо Пијано

бр. Име и презиме Категории Елена Дикова Ангеле Михајловски Ленче Мазнејкова Бодови  Награда  
1 Ева Арсова  и  Анѓела Иванова  Втора А- Дуо Пијано 90 92 90 90,67 Прва Награда
2 Мартина Пачоова и  Климентина Бојаџиева  Втора А- Дуо Пијано  90 91 90 90,33 Прва Награда

 

ПИЈАНО- ОНЛАЈН 

 
бр. Име и презиме Категории Елена Дикова Ангеле Михајловски Ленче Мазнејкова Бодови  Награда  
1 Nikola Peić  Преткатегорија A 98 98 98 98,00 Прва Награда
2 Andrija Lučić  Преткатегорија Б 95 95 95 95,00 Прва Награда
3 Dara Ilieva  Преткатегорија Б 100 100 100 100,00 Прва Награда
4 Lucija Matijević  Втора Б 100 100 100 100,00 Прва Награда

Жичeни инструменти

Преткатегорија – Гитара

бр. Име и презиме Категорија Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Мила Јорданов  Преткатегорија 100 100 100 100,00 Прва Награда

Преткатегорија Б Камерна музика – Дуо Гитари

бр. Име и презиме Категорија Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Матеј Пиличев и Митеа Горгиева Преткатегорија Б 100 100 / 100,00 Прва Награда

Прва  А категорија  Камерна музика – Дуо Гитари

бр. Име и презиме Категорија Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Елена Георгиевска и Ивана Георгиевска  Прва А 100 100 / 100,00 Прва Награда

Прва  Б категорија – гитара 

бр. Име и презиме Категорија Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Марко Бранковски-Николов  Прва Б 100 100 100 100,00 Прва Награда

Втора  Б   категорија – гитара 

бр. Име и презиме Категорија Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Драган Несторов  Втора Б 89 89 90 89,33 Втора награда

Baby категорија Виолина

бр. Име и презиме Категории Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Каја Аревска  Baby категорија 100 100 100 100,00 Прва Награда

Преткатегорија А Виолина

бр. Име и презиме Категории Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Јована Миќиќ  Преткатегорија А 91 92 94 92,33 Прва Награда
2 Невена Стојчева  Преткатегорија А 93 94 95 94,00 Прва Награда
3 Елена Јованова  Преткатегорија А 100 100 100 100,00 Прва Награда
4 Стефанија Костадинова  Преткатегорија А 89 88 88 88,33 Втора награда
5 Ангела Вета  Преткатегорија А 93 93 96 94,00 Прва Награда
6 Лина Костадинова  Преткатегорија А 99 99 99 99,00 Прва Награда
7 Илина Бабуновска  Преткатегорија А 89 89 89 89,00 Втора награда
8 Климентина Веселинова  Преткатегорија А / 99 99 99,00 Прва Награда

Преткатегорија Б Виолина

бр. Име и презиме Категории Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Снежана Цонева  Преткатегорија Б 90 90 92 90,67 Прва Награда
2 Виолета Стојанова  Преткатегорија Б 88 88 91 89,00 Втора награда
3 Елена Митева  Преткатегорија Б 89 86 88 87,67 Втора награда
4 Петар Гавриловски  Преткатегорија Б 98 97 95 96,67 Прва Награда
5 Ива Бабуновска  Преткатегорија Б 98 99 99 98,67 Прва Награда
6 Јована Радосављев  Преткатегорија Б / / / 0,00 Не настапила
7 Калина Ангеловска  Преткатегорија Б / 99 99 99,00 Прва Награда

Прва А Категорија Виолина

бр. Име и презиме Категории Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Антонела Лазова  Прва А 94 94 93 93,67 Прва Награда
2 Јулијана Огњанова  Прва А 92 92 90 91,33 Прва Награда
3  Ева Караѓозова  Прва А 90 90 90 90,00 Прва Награда
4 Дениција Дејанов  Прва А 88 87 87 87,33 Втора награда
5 Меги Горгиева  Прва А 95 96 95 95,33 Прва Награда
               

Прва Б Категорија Виолина

бр. Име и презиме Категории Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Јована Митева  Прва Б 95 94 95 94,67 Прва Награда
2 Матеа Димова  Прва Б 100 100 100 100,00 Прва Награда
3 Леонтина Савевска  Прва Б 90 90 90 90,00 Прва Награда
4 Јана Веселинова  Прва Б / 94 95 94,50 Прва Награда

Втора А Категорија Виолина

бр. Име и презиме Категории Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1  Hena Abdullahi Втора А 99 99 99 99,00 Прва Награда
2  Лина Петрова Втора А 100 100 100 100,00 Прва Награда

Втора Б Категорија Виолина

бр. Име и презиме Категории Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Трајана Стефковска  Втора Б 97 97 97 97,00 Прва Награда
2 Михаела Лазарева  Втора Б 100 99 99 99,33 Прва Награда
3 Дијана Арсова  Втора Б 100 100 100 100,00 Прва Награда
4 Иван Богатинов Втора Б 93 94 93 93,33 Прва Награда

Втора Б Категорија Виола

бр. Име и презиме Категории Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Дијана Данилова  Втора Б 88 87 88 87,67 Втора награда

Преткатегорија Б Виолончело

бр. Име и презиме Категории Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Стефан Димитров  Преткатегорија Б 96 95 96 95,67 Прва Награда
2 Бисера Крчаковска  Преткатегорија Б 100 100 100 100,00 Прва Награда
3 Јан Емин  Преткатегорија Б 99 / 98 98,50 Прва Награда

Прва А Категорија  Виолончело

бр. Име и презиме Категории Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Максим Нисев Прва А 93 92 95 93,33 Прва Награда
2 Теја Тодоровска  Прва А 99 / 99 99,00 Прва Награда
3 Ана Велкоска  Прва А 99 / 99 99,00 Прва Награда
4 Ева Малиновска Прва А 100 / 100 100,00 Прва Награда

Втора Б Категорија  Виолончело

бр. Име и презиме Категории Петар Поповски  Маре Видевска  Васко Пиличев  Бодови  Награда  
1 Љубинка Механџиска  Втора Б 89 89 89 89,00 Втора награда

Дрвени дувачки инструменти

Флејта

Преткатегорија Флејта

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Стефан Дрндаревски  Преткатегорија A / 97 98 97 97,33 Прва Награда
2 Мартина Китановска  Преткатегорија A 98 98 98 98 98,00 Прва Награда
3 Михаела Васковска  Преткатегорија 99 99 99 99 99,00 Прва Награда

Прва А категорија Флејта

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Ема Апостоловска  Прва А  / 98 98 98 98,00 Прва Награда

Прва Б категорија Флејта

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Тијана Тушевска  Прва Б / 97 97 97 97,00 Прва Награда
2 Елена Чочоска  Прва Б 98 98 97 99 98,00 Прва Награда
3 Јована Захариева  Прва Б 97 98 98 98 97,75 Прва Награда
4 Светле Васковска  Прва Б 100 100 100 100 100,00 Прва Награда

Прва Б категорија Камерна музика

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Ема Апостоловска и Тијана Тушевска  Прва Б / / / / 0,00 Не настапила

Втора А категорија Флејта

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Ина Иванова  Втора А 89 89 89 89 89,00 Втора награда
2 Сара Тенкова  Втора А 98 96 96 97 96,75 Прва Награда
3 Кирил Тасев  Втора А 100 100 100 100 100,00 Прва Награда
4 Нина Костадинова  Втора А 92 94 95 91 93,00 Прва Награда

Втора А категорија Камерна музика

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Нина Костадинова, Ина Иванова и Кирил Тасев  Втора А 89 89 89 89 89,00 Втора награда

Втора Б категорија Флејта

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Михаела Јорданоска  Втора Б 89 89 89 89 89,00 Втора награда
2 Меглена Лазаровска  Втора Б 100 99 99 100 99,50 Прва Награда
3 Даниела Крстева  Втора Б 98 98 98 98 98,00 Прва Награда
4 Миа Мартина Маџункова  Втора Б 99 100 100 99 99,50 Прва Награда
5 Annabel Yordanova (online) Втора Б 98 99 99 99 98,75 Прва Награда

Преткатегорија Саксофон

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Филип Филипов  Прва А  98 98 98 98 98,00 Прва Награда
2 Андреј Филев  Прва А  97 97 97 97 97,00 Прва Награда

Прва А категорија Саксофон

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Горги Станков  Прва А  91 90 89 90 90,00 Прва Награда
2 Стефан Трајаноски  Прва А  100 100 100 100 100,00 Прва Награда

Прва  Б категорија Саксофон

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Лазар Несторов  Прва Б 89 89 89 89 89,00 Втора награда
2 Мартин Филипов  Прва Б 99 99 99 99 99,00 Прва Награда
3 Горјан Сандев  Прва Б 97 96 97 96 96,50 Прва Награда
4 Драган Фенев Прва Б 96 97 97 97 96,75 Прва Награда

Втора А  категорија Саксофон

бр. Име и презиме Категории Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Славе Наков  Втора А 95 95 99 95 96,00 Прва Награда

Втора Б  категорија Саксофон

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Јани Малчев  Втора  Б 97 97 99 97 97,50 Прва Награда

Прва А категорија Кларинет

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Азби Сефери  Прва А  91 90 90 90 90,25 Прва Награда
2 Стивен Павлов  Прва А  93 92 / 93 92,67 Прва Награда
3 Ерденај Сали Прва А  100 100 100 100 100,00 Прва Награда

Прва Б категорија Кларинет

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Бојан Колев  Прва Б 92 92 / 92 92,00 Прва Награда
2 Дамјан Илиев  Прва Б 92 93 / 93 92,67 Прва Награда
3 Мартин Костов  Прва Б 96 96 / 96 96,00 Прва Награда
4 Ивона Ристова  Прва Б 97 98 / 98 97,67 Прва Награда
5 Фирус Алимов Прва Б 90 90 90 90 90,00 Прва Награда

Втора А категорија Кларинет

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Јована Владевска  Втора  A 97 96 99 99 97,75 Прва Награда
2 Иван Костадинов  Втора  A 89 87 87 87 87,50 Втора награда
3 Александар Ристовски  Втора  A 100 100 100 100 100,00 Прва Награда

Втора А  категорија Камерна музика 

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Стефан Гулиќ /  Дарио Василев  Втора  A 82 84 82 82 82,50 Втора награда

Втора Б  категорија Кларинет

бр. Име и презиме Категории Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Бојан Ѓорѓиевски  Втора  Б 89 85 87 87 87,00 Втора награда

Прва А Категорија Соло пеење

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Софија Ангелова  Прва А  / / / / 0,00 Не настапила

Втора А Категорија Соло пеење

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Калина Александар  Втора  A 100 100 100 / 100,00 Прва Награда
2 Стојан Димов  Втора  A 92 92 92 92 92,00 Прва Награда
3 Емилија Ристевска  Втора  A 90 90 90 90 90,00 Прва Награда

Втора Б Категорија Соло пеење

бр. Име и презиме Категорија Николина Тодоровска Зоран Крагуевски Александар Ангелов Александра Коцевска Бодови  Награда  
1 Теодора Пејиќ  Втора  Б 100 100 100 / 100,00 Прва Награда

Преткатегорија   Традиционални инструменти

бр. Име и презиме Категорија Љупче Ѓоргиев Роберт Ангеловски  Игор Ангелов Бодови  Награда  
1 Јован Филев – тамбура Преткатегорија 100 99 / 99,50 Прва Награда

 Прва А Категорија  Традиционални инструменти

бр. Име и презиме Категорија Љупче Ѓоргиев Роберт Ангеловски  Игор Ангелов Бодови  Награда  
1 Антонио Тренчовски – тамбура Прва А 87 88 / 87,50 Втора награда

Прва Б Категорија  Традициски народни инструменти

бр. Име и презиме Категорија Љупче Ѓоргиев Роберт Ангеловски  Игор Ангелов Бодови  Награда  
1 Димитар Филев – кавал Прва Б 90 92 / 91,00 Прва Награда
2 Никола Георгиев – кавал Прва Б 99 100 / 99,50 Прва Награда
3 Стојанчо Јованов – кавал Прва Б 88 85 / 86,50 Втора награда

Втора Б Категорија  Традициски народни инструменти

бр. Име и презиме Категорија Љупче Ѓоргиев Роберт Ангеловски  Игор Ангелов Бодови  Награда  
1 Мартина Трајковска – тамбура Втора  Б 99 / 100 99,50 Прва Награда

Прва А Категорија Традициски Состави

бр. Име и презиме Категорија Љупче Ѓоргиев Роберт Ангеловски  Игор Ангелов Бодови  Награда  
1 Јован Филев, Димитар Филев, Стојанчо Јованов, Никола Георгиев,
     Антонио Тренчовски, Славе Тренчовски 
Прва А 99 100 / 99,50 Прва Награда

Втора А Категорија Традициски Состави

бр. Име и презиме Категорија Љупче Ѓоргиев Роберт Ангеловски  Игор Ангелов Бодови  Награда  
1 Насока за традиционална музика и игра  Втора А 100 100 100 100,00 Прва Награда
2  Народен оркестар при ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип
     Глорија Коневска, Евгенија Донева, Ана Настова, Меланија Патраклиева
Стефанија Атанасова, Илија Делов, Гордана Коцева, Ристе Дамбов, Диме Тренчев, Александар И. Ангелов, Бојан Панов 
Втора А 98 99 99 98,67 Прва Награда
3 Оркестар на народни инструменти при ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип – ПИРЕЈ
     Александар Ангелов, Никола Стојов, Фидан Харалампиев, Антонио Трајкоски,   
     Сергеј Настески, Марко Солески
Втора А / 99 99 99,00 Прва Награда

Leave a Reply